Herstart amateurvoetbal lijkt nog ver weg

Vanavond staat er opnieuw een Corona-persconferentie gepland. Het lijkt al vast te staan dat de lockdown die sinds december in Nederland geldt, verlengd gaat worden. Na overleg tussen het kabinet en het OMT, lijkt de uitkomst een verlenging van (minimaal) drie weken te gaan worden. Dit zou betekenen dat de lockdown in elk geval tot 8 februari zal gaan duren.

Amateurvoetbal
In november presenteerde de KNVB het welbekende ‘Plan B’. Na de aangekondigde lockdown in december communiceerde de KNVB dat er nog twee opties vanuit dit plan voor het amateurvoetbal op tafel liggen:
■ De huidige competities opdelen in halve poules waarbij er alsnog een hele competitie wordt gespeeld;
■ Het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft.

Definitief besluit
Beide scenario’s zouden afhankelijk zijn van de verdere besluiten van het kabinet en de tijd die teams nodig hebben om weer te kunnen ‘optrainen’. Het definitieve besluit en de concrete uitwerking van dit plan zal daarom pas na de persconferentie van vanavond bekendgemaakt kunnen worden. Dit geldt ook voor het vervolg van de diverse jeugdcompetities.

Wat de definitieve keuze van de KNVB gaat worden is vooralsnog onduidelijk. Wel is duidelijk dat de voortekenen niet gunstig zijn. We kunnen helaas niet anders dan de persconferentie en de concrete uitwerking van een (nieuw) plan van de KNVB afwachten. Zodra hierover meer bekend is, hoort u dat uiteraard van ons.

One Reply to “Herstart amateurvoetbal lijkt nog ver weg”

Comments are closed.